เปิดถนนคนเดินอุดรธานี

เปิดถนนคนเดินอุดรธานีให้ขายเฉพาะล็อคประจำ งดขาจร ,อีเว้นท์ทุกประเภท ,เปิดหมวก ร้องเพลง โดยล็อคเลขคี่สลับขายกับเลขคู่เป็นสัปดาห์ไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 042-325176-8
วันที่เผยแพร่: 
Thursday, January 28, 2021
จำนวนผู้เข้าชม: 54