เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
28 กรกฎาคม 2563
ทรงพระเจริญ
------------
ด้วยเกล้า​ด้วย​กระหม่อม​ ขอเดชะ
ข้าพระ​พุทธเจ้า​ คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลนครอุดรธานี
วันที่เผยแพร่: 
Wednesday, July 29, 2020
จำนวนผู้เข้าชม: 37