เนื่องด้วยเทศบาลนครอุดรธานี ได้จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563

เนื่องด้วยเทศบาลนครอุดรธานี ได้จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563  
.
จึงขอเชิญผู้ประกอบการทุกท่านที่สนใจจำหน่ายสินค้า #ประเภทอาหาร, #สินค้าเบ็ดเตล็ด #และกระทง  
.
จองล็อคจำหน่ายสินค้าในวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563
ตั้งแต่เวลา 09.30 น. – 12.00 น. ณ บริเวณประตูทางเข้าสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดอุดรธานี (ตรงข้ามเป็ดเหลือง) 
.
และเวลา 13.00 น. - 15.00 น. ที่ชั้น 2 อาคารร้านสะดวกซื้อเทศบาลนครอุดรธานี
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  สำนักการคลัง ส่วนพัฒนารายได้ ฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ โทร. 042-325176-85 ต่อ 1115, 1102 ในวันและเวลาราชการ
วันที่เผยแพร่: 
Tuesday, October 20, 2020
จำนวนผู้เข้าชม: 226