เทศบาลฯ ชูไอเดีย "คนละ(ต้น)ไม้ คนละ(ร่วม)มือ

 เทศบาลฯ ชูไอเดีย "คนละ(ต้น)ไม้ คนละ(ร่วม)มือ" นำร่อง 4 ถนนหลัก เพิ่มพื้นที่สีเขียว เติมความร่มรื่นให้เมือง 
 
ปัจจุบันนานาประเทศต่างให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียวมากขึ้น โดยเฉพาะในเขตตัวเมือง เนื่องจากการมีเนื้อที่ที่จำกัด ส่วนใหญ่จะเต็มไปด้วยที่อยู่อาศัย อาคารสำนักงาน หรือห้างสรรพสินค้า แต่กระนั้นการมีอยู่ของสวนสีเขียวแหล่งรวมต้นไม้ใบหญ้าก็ยังเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับประชาชน เพราะนั่นหมายถึงการเติมเต็มคุณภาพชีวิตให้กับผู้คนที่อาศัยอยู่ภายในเมืองนั่นเอง
และเพื่อเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีมีความร่มรื่นให้กับพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครอุดรธานีของเราซึ่งรวมแล้วมีกว่า 1.3 แสนคน บนเนื้อที่ 47.7 ล้านตารางเมตร ทางเทศบาลฯ เองยังได้ทำหน้าที่ในการดูแล บำรุงรักษา พื้นที่สีเขียวเพื่อบริการประชาชนกว่า 40 ชุมชนใกล้เคียง อันได้แก่ สวนสาธารณะหนองประจักษ์ ทุ่งศรีเมือง สวนสาธารณะหนองสิม สวนสาธารณะหนองบัว และสวนป่า ท.8
ทั้งยังคงมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานด้านสวนสาธารณะและพื้นที่สีเขียว ตามโครงการกฎบัตรอุดรธานี ภายใต้เป้าหมายที่อยากเห็นทุกชุมชนมีพื้นที่สาธารณะและพื้นที่สีเขียวที่เดินถึงในระยะเวลาไม่เกิน 5 นาที โดยให้มีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตรต่อประชากร 1 คน ตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก (WHO) พร้อมตั้งเป้าเพิ่มจำนวนต้นไม้ด้วยโครงการ 1 คน 1 ต้น เพื่อให้ในอีก 10 ปีข้างหน้าจะได้มีต้นไม้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 100,000 ต้นอีกด้วย
จากเป้าหมายที่วางไว้ นำมาซึ่งการเปิดตัวแนวคิดโครงการ "คนละ(ต้น)ไม้ คนละ(ร่วม)มือ" ของสำนักการช่าง เทศบาลนครอุดรธานี ด้วยความตั้งใจอันดีในการช่วยดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ตามถนนสายหลักในเขตเทศบาลนครอุดรธานีให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ สวยงาม และเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองให้มากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายของทางเทศบาลฯ ได้มีส่วนร่วมในการดูแลต้นไม้ประจำตัวซึ่งมีความสำคัญควรอนุรักษ์และรักษาไว้ อาทิ ต้นตะแบก ต้นกระดังงา ต้นลีลาวดี ต้นราชพฤกษ์ ต้นพิกุล ต้นอินทนิลน้ำ ต้นอโศกอินเดีย ต้นทองกวาว โดยมีพื้นที่นำร่องริมทางสัญจร บนถนน 4 สายสำคัญ ได้แก่ ถนนประจักษ์ศิลปาคม ถนนโพศรี ถนนศรีสุข และถนนอุดรดุษฎี เหล่านี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการสร้างความร่มรื่นและเชื่อมโยงผู้คนให้ได้สัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด ทำให้เมืองอุดรของเราน่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป
 
#นครอุดรmovement
วันที่เผยแพร่: 
Tuesday, September 1, 2020
จำนวนผู้เข้าชม: 35