เทศบาลนครอุดรธานี โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ ทหารอากาศ 3 ชุมชนบ้านช้าง 2 พร้อมบ่อพัก และขยายผิวจราจร ระยะทาง 335 เมตร เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ แก้ปัญหาน้ำท่วมขัง

 

           เทศบาลนครอุดรธานี โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ ทหารอากาศ 3 ชุมชนบ้านช้าง 2 พร้อมบ่อพัก และขยายผิวจราจร ระยะทาง 335 เมตร เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ แก้ปัญหาน้ำท่วมขัง ] เนื่องจากบริเวณซอยทหารอากาศ 3 ชุมชนบ้านช้าง 2 นั้นเป็นซอยที่ก่อสร้างมาเป็นเวลานาน มีชุมชนที่หนาแน่นมาก แต่ยังคงไม่มีท่อระบายน้ำ ทำให้เมื่อเวลาฝนตกจึงมักจะเกิดน้ำท่วมขังอยู่เสมอ เทศบาลนครอุดรธานีจึงได้มีโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยทหารอากาศ 3 ชุมชนบ้านช้าง 2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำให้รวดเร็วยิ่งขึ้น สำหรับพื้นที่ก่อสร้างปรับปรุงนั้นจะเริ่มจากปากซอยเลียบคลองชลประทานไปจนถึงท้ายซอย โดยมีการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก งานคอนกรีตทับหลังท่อ งานขยายผิวจราจรชิดแนวรั้ว และงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รวมระยะทางทั้งสิ้นประมาณ 335 เมต

วันที่เผยแพร่: 
Monday, April 5, 2021
จำนวนผู้เข้าชม: 33