เทศบาลนครอุดรธานี มอบบัตรประชาชนให้แก่ นายจตุรงค์ พุ่มพวง ซึ่งเป็นผู้ด้อยโอกาสและไม่เคยทำบัตรประชาชนมาก่อน ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม สู่ความเสมอภาคอย่างยั่งยืน

[ เทศบาลนครอุดรธานี มอบบัตรประชาชนให้แก่ นายจตุรงค์ พุ่มพวง ซึ่งเป็นผู้ด้อยโอกาสและไม่เคยทำบัตรประชาชนมาก่อน ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม สู่ความเสมอภาคอย่างยั่งยืน ] 
วันที่ 19 ตุลาคม 2564 ณ ศูนย์แห่งการบริการนานาชาตินครอุดรธานี สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี นายเรืองยุทธ ประสาทสวัสดิ์ศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี 
พร้อมด้วย นายณัฏฐกิตติ์ สิงห์คะนอง ผอ.กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน และเจ้าหน้าที่ กองทะเบียนราษฎรฯ มอบบัตรประชาชน ให้แก่ นายจตุรงค์ พุ่มพวง
 ซึ่งเป็นผู้ด้อยโอกาสและไม่เคยทำบัตรประชาชนมาก่อน ตลอดอายุ 31 ปี โดยได้อาศัย อยู่บ้านเลขที่ 682/36 หมู่ที่ 14 ซอยเก่าจาน ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 
ซึ่งมี นางสาวแสงเดือน สุ่มมาตย์ เป็นผู้รับรองว่าอาศัยอยู่ในชุมชนเขตเทศบาลนครอุดรธานีจริง
วันที่เผยแพร่: 
Tuesday, October 19, 2021
จำนวนผู้เข้าชม: 56