เทศบาลนครอุดรธานี ต้อนรับนักแสดง เข้าทำบัตรประจำตัวประชาชน

เทศบาลนครอุดรธานี ต้อนรับนักแสดง
"อั้ม อธิชาติ" เข้าทำบัตรประจำตัวประชาชน
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. ที่ ชั้น G สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี นางอาชิรญาณ์ นฤนาทนิธิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร และเจ้าหน้าที่กองทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน ติดตามการเข้าใช้บริการและร่วมต้อนรับนักแสดง “อั้ม อธิชาติ ชุมนานนท์” ที่เดินทางมาออกบัตรประจำตัวประชาชน ณ สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี ด้วยบริการที่สะดวกที่สุด รวดเร็วที่สุด ของการออกบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมทั้งแนะนำการจองคิวทำบัตรประจำตัวประชาชนออนไลน์ผ่าน QR CODE หรือเว็บไซต์ www.tbud.net ของเทศบาลนครอุดรธานี
วันที่เผยแพร่: 
Thursday, September 17, 2020
จำนวนผู้เข้าชม: 96