เทศบาลนครอุดรธานี ชนะเลิศการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลนครอุดรธานี ชนะเลิศการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2563 ประเภท อปท.ขนาดใหญ่ ประเภทโดดเด่น ระดับประเทศ
 
#รางวัลที่ 2 ได้เงินรางวัล 4,000,000 บาท 
แสดงความยินดีด้วยกัน 
ได้รางวัลมาพัฒนางานต่อ
วันที่เผยแพร่: 
Monday, September 14, 2020
จำนวนผู้เข้าชม: 26