เทศบาลนครอุดรธานี จัดโครงการ อบรมทักษะความรู้ด้านสุขภาพ อสม.

[ เทศบาลนครอุดรธานี จัดโครงการอบรมทักษะความรู้ด้านสุขภาพ อสม. ]  เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ที่ ห้องประชุมเวสสุวัณ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติพัชรกิติยาภา สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมทักษะความรู้ด้านสุขภาพปี 2564 และมอบนโยบายการดำเนินงานด้านสาธารณสุขให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. เขตเทศบาลนครอุดรธานี พร้อมด้วยนายกิตติกร ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี นางวราพร ศิริประเสริฐ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี คณะผู้บริหารเทศบาลนครอุดรธานี รองปลัดเทศบาลนครอุดรธานี ผู้อำนวยการส่งเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครอุดรธานี ร่วมกับ อสม. ได้จัดทำโครงการอบรมทักษะความรู้ด้านสุขภาพปี 2564 ให้กับ อสม.เขตเทศบาลนครอุดรธานี โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 8 เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง การควบคุมโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่  เรื่อง ระบบส่งต่อและการควบคุมโรคติดต่อในเขตเทศบาลนครอุดรธานี กลุ่มงานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน สรุปผลการดำเนินงานการควบคุมโรคในเขตเทศบาลนครอุดรธานี และสมาคมอาสาสมัครสาธารณสุขศรีเมืองอุดร นำเสนอผลงานการควบคุมโรคโดยอาสาสมัครสาธารณสุขและแกนนำสุขภาพในชุมชน
 
วันที่เผยแพร่: 
Friday, November 27, 2020
จำนวนผู้เข้าชม: 246