เทศบาลนครอุดรธานี ขอเชิญชวนชาวอุดรร่วมชมการประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE 2019

เทศบาลนครอุดรธานี ขอเชิญชวนชาวอุดรร่วมชมการประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE 2019 ในระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2562 ณ เวทีกิจกรรมถนนคนเดิน ด้านหน้าสำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี

เพื่อคัดเลือกทีมเยาวชนสมาชิก TO BE NUMBER ONE ในเขตจังหวัดอุดรธานี เป็นทีมเยาวชนตัวแทนจังหวัดร่วมการแข่งขันในระดับภาคและระดับประเทศในนามทีมสมาชิกศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE เทศบาลนครอุดรธานี

 

วันที่เผยแพร่: 
Tuesday, May 28, 2019
จำนวนผู้เข้าชม: 143