เทศบาลนครอุดรธานี ขออภัยในความไม่สะดวก ปรับปรุงระบบระบายน้ำบริเวณถนนนิตโย ช่วงตลาดหนองบัวถึงสนามกีฬาเวสสุวัณ

           เนื่องจากมีการปรับปรุงระบบระบายน้ำบริเวณถนนนิตโย ช่วงตลาดหนองบัวถึงสนามกีฬาเวสสุวัณ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปิดช่องทางจราจรบางส่วน ทำให้การจราจรเกิดความติดขัด
สำหรับท่านที่ต้องสัญจรผ่านถนนนิตโยขาเข้าจังหวัดอุดรธานี สามารถเลี่ยงไปใช้เส้นทางซอยหนองเหล็กได้ โดยเดินทางจาก ถนนประจักษ์ศิลปาคม และเข้าไปยังสถานีรถไฟ เลี้ยวขวาผ่านคลังสินค้าสถานีรถไฟ และข้ามทางรถไฟเพื่อเข้าสู่ซอยหนองเหล็ก
 
หมายเหตุ : โปรดระมัดระวังช่วงรถไฟเข้า-ออกก่อนข้ามทางรถไฟ
 
ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้อีกครั้ง
 
 

 

วันที่เผยแพร่: 
Monday, March 29, 2021
จำนวนผู้เข้าชม: 36