เทศบาลนครอุดรธานี ขอขยายระยะเวลาการยื่นหรือส่งเอกสารการขอโอน เพื่อให้ได้บุคคลมาดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่าง

ตามที่เทศบาลนครอุดรธานี ได้มีประกาศเทศบาลนครอุดรธานี เรื่อง หารรับโอนพนักงานเทศบาล และรับโอนข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่ง
บริหารที่ว่าง ประกาศ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยให้ผู้ขอโอนยื่นหรือส่งเอกสารการขอโอน เสนอต่อเทศบาล นครอุดรธานี ภายในวันที่ ๘ - ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ (๑๐ วันทำการ)

เพื่อให้ได้บุคคลมาดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่าง เทศบาลนครอุดรธานีจึงขอขยายระยะเวลาการยื่นหรือส่งเอกสารการขอโอน จากวันที่ ๘ - ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นวันที่ ๘ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ (๑๖ วันทำการ)
 

วันที่เผยแพร่: 
Friday, October 19, 2018
จำนวนผู้เข้าชม: 408