เทศบาลนครอุดรธานีได้รับรางวัลที่ 2 ในการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2563

เทศบาลนครอุดรธานีได้รับรางวัลที่ 2 ในการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2563 ในกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ ประเภทโดดเด่น ระดับประเทศ
โดยรางวัลองค์กรปกคริงส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ ประเภทโดดเด่นนั้นจะคัดจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง ซึ่งจะมีการมอบรางวัล 4 รางวัลด้วยกัน
ในปี 2563 นี้ รางวัลที่ 1 ตกเป็นของเทศบาลเมืองแม่เหียะ ส่วนเทศบาลนครอุดรธานีสามารถคว้ารางวัลที่ 2 มาได้ ในขณะที่รางวัลที่ 3 และรางวัลชมเชยตกเป็นของเทศบาลเมืองเขารูปช้างและเทศบาลเมืองชับภูมิ ตามลำดับ
สำหรับรางวัลที่ 2 ในกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ ประเภทโดดเด่น จะได้เงินรางวัล 4,000,000 บาท เพื่อนำมาพัฒนาการบริหารจัดการให้ดียิ้งขึ้นค่ะ
นครอุดรmovement 
เทศบาลนครอุดรธานี
วันที่เผยแพร่: 
Friday, September 25, 2020
จำนวนผู้เข้าชม: 12