เทศบาลนครอุดรธานีเปิดให้บริการด้านงานทะเบียนราษฎรแล้ว

เทศบาลนครอุดรธานีเปิดให้บริการด้านงานทะเบียนราษฎรแล้ว
ทุกวัน เวลา 8.30 - 16.30 น.
สามารถติดต่อสอบถามเพื่อมเติมโทร 042 325176-85 ต่อ 1015 ในวันและเวลาราชการ
 
วันที่เผยแพร่: 
Thursday, May 7, 2020
จำนวนผู้เข้าชม: 117