เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลนครอุดรธานี

 

ดาวนฺโหลด PDF :

จำนวนผู้เข้าชม: 732