เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาลนครอุดรธานี

เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาลนครอุดรธานี

จำนวนผู้เข้าชม: 1,403