เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เทศบาลนครอุดรธานี

เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เทศบาลนครอุดรธานี

จำนวนผู้เข้าชม: 3,209