เทศกาลหนังสือ อุดรธานี ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. - 21.30 น. ณ อุดรธานี ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี

#เทศกาลหนังสือ อุดรธานี ครั้งที่ 5

ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2561
ตั้งแต่เวลา 10.30 น. - 21.30 น.
ณ อุดรธานี ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี

 

วันที่เผยแพร่: 
Friday, November 16, 2018
จำนวนผู้เข้าชม: 115