เตรียมความพร้อม บวงสรวงกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม

วันที่ 6 มกราคม 2563 เวลา 08.00 น. นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่วงเวียนกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมเพื่อเตรียมความพร้อมจัดงานพิธีบวงสรวงบูรณะวงเวียนพระอนุสาวรีย์พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม เพื่อให้ประชาชนที่เข้าสักการบูชา น้อมรำลึกถึงพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม โดยเทศบาลนครอุดรธานีได้ดำเนินการปรับปรุงวงเวียนอนุสาวรีย์ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้กำหนดจัดงานพิธีบวงสรวง ขึ้นในวันที่ 6 มกราคม 2563 ณ บริเวณวงเวียนห้าแยกกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่เมืองอุดรธานีสืบไป

วันที่เผยแพร่: 
Monday, January 6, 2020
จำนวนผู้เข้าชม: 212