เดินหน้าอย่างเข้มข้นกับโครงการ Udon Go Clean

ยังคงเดินหน้าอย่างเข้มข้นกับโครงการ Udon Go Clean “ถนนสวย เมืองสะอาด ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” กิจกรรมดีๆ ที่ไม่ได้มีแค่บนถนน แต่ใส่ใจล
งลึกไปถึงลำน้ำในคลอง โดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนที่ทั้งทางจังหวัด และเทศบาลนครอุดรธานีต่างกังวลเกี่ยวกับเส้นทางน้ำไหลภายในตัวเมืองนั้นอาจถูกขยะและวัชพืชที่สะสมอยู่เป็นเวลานานกีดขวาง หากฝนตกหนักจะทำให้น้ำหาทางออกไม่เจอและเกิดน้ำท่วมได้
โครงการ Udon Go Clean จึงเป็นหนึ่งแผนในการเตรียมความพร้อมสำหรับการป้องกันปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝน และเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ จึงได้มีการเปิดตัว “ทีมสู้น้ำ” อีกหน่วยเฉพาะกิจที่จะเข้ามาช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี
ล่าสุด เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2563 บริเวณลำห้วยหมากแข้ง ใกล้ลานจอดรถศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาอุดรธานี ถนนประจักษ์ นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี พร้อมด้วยนายกิตติกร ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักการช่าง และเจ้าหน้าที่สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครอุดรธานี ได้เข้าร่วมกิจกรรม “Udon Go Clean และ Kick Off ทีมสู้น้ำ” อีกครั้ง โดยครั้งนี้จะเริ่มทำการกำจัดวัชพืช ขยะมูลฝอยเศษวัสดุต่างๆ ตัดแต่งต้นไม้ริมคลอง ขุดลอกคลอง กำจัดสิ่งกีดขวางทางไหลของน้ำจากถนนประจักษ์ ไปจนถึงถนนวัฒนานุวงศ์ ตลอดแนวที่ตัดผ่านศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาอุดรธานี โดยมีนายอนุชา เปรมเพชร ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาอุดรธานี และคณะผู้บริหารศูนย์การค้าฯ มอบน้ำดื่มและนำพนักงานร่วมกิจกรรม
โครงการดังกล่าวนอกจากจะเป็นการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ลำห้วยหมากแข้ง ที่มีความสำคัญต่อชาวอุดรธานีเพราะต้องรับภาระในการรองรับน้ำเสีย จากบ้านเรือนประชาชนแล้ว ยังช่วยปลูกฝังจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมและตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาแหล่งน้ำให้สะอาดสวยงาม ทำให้อุดรธานีกลายเป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนสืบไปอีกด้วย
#นครอุดรmoveme
#เทศบาลนครอุดรธานี
วันที่เผยแพร่: 
Thursday, September 3, 2020
จำนวนผู้เข้าชม: 39