เดอะไพรเวท ทาวน์โฮม มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องช่วยหายใจ สู้ภัยวิกฤตโควิด COVID-19 ให้กับ เทศบาลนครอุดรธานี และ รพ.เทศบาลนครอุดรธานี

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ณ สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี ดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี พร้อมด้วยนายพูนเกียรติ พุทธรักษ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี นพ.เมธิพจน์ ชาตะเมธีกุล ผอ.กองการแพทย์ โรงพยาบาลเทศบาลนครอุดรธานี รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องช่วยหายใจ สู้ภัยวิกฤตโควิด COVID-19 จาก โครงการ เดอะไพรเวท ทาวน์โฮม โดยมีคุณพิศักดิ์ ศักดิ์ศิริวุฒโฒ ได้มอบให้กับ เทศบาลนครอุดรธานี และ รพ.เทศบาลนครอุดรธานี เพื่อนำไปใช้ดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 เทศบาลนครอุดรธานี และ รพ.เทศบาลนครอุดรธานี ขอขอบคุณ มา ณโอกาสนี้

วันที่เผยแพร่: 
Thursday, November 18, 2021
จำนวนผู้เข้าชม: 311