เชิญพบกับ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14

 

 

เชิญพบกับ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเครือข่ายสุขภาพ เขต 8
ความมั่นคงด้านอาหารปลอดภัย เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก ในสถานการณ์ COVID-19 "อาหารปลอดภัย ใส่ใจการผลิต ห่วงใยผู้บริโภค" วันที่ 3 ธันวาคมนี้ เวลา 08.00-09.30 น. ที่ ตลาดร่มเขียว
 
 
วันที่เผยแพร่: 
Friday, December 3, 2021
จำนวนผู้เข้าชม: 266