อุดรธานีฮาล์ฟมาราธอน 2019

วันที่ 12 พฤษภาคม 2562 เวลา 05.00 น. ที่สนามทุ่งศรีเมืองอุดรธานี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดการแข่งขัน “ อุดรธานี ฮาล์ฟมาราธอน 2019 ” ซึ่งมีประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานี นักวิ่งจากทั่วประเทศ และนักวิ่งจากต่างประเทศ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน 12,000 คน โดย
นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี กล่าวถึง การจัดกิจกรรม “ อุดรธานีฮาล์ฟมาราธอน 2019 ” ได้จัดติดต่อกันมาเป็นปีที่ 3 ซึ่งเทศบาลนครอุดรธานี ร่วมกับ มูลนิธิโรงพยาบาลเทศบาลนครอุดรธานี และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและกระตุ้นให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการออกแบบกำลังกาย
เสริมสร้างสุขภาพอย่างยั่งยืน และเพื่อจัดกิจกรรมการกีฬา การออกกำลังกาย และกิจกรรมนันทนาการ สำหรับประชาชนทุกกลุ่มอย่างเหมาะสมและทั่วถึง และเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬาด้วยการวิ่งและเดินสร้างสังคมสุขภาพดีมีน้ำใจนักกีฬา มีคุณธรรม จริยธรรม สามัคคีสมานฉันท์ พัฒนานักกรีฑาสู่้ความเป็นเลิศในการแข่งขัน และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับจังหวัดอีกด้วย โดยรายได้หลักจากหักค่าใช้จ่ายแล้ว จะนำไปสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์มอบให้กับโรงพยาบาลเทศบาลนครอุดรธานี
โดยจุดปล่อยตัว ณ บริเวณทุ่งศรีเมืองอุดรธานี และจุดสิ้นสุด หรือเส้นชัย ณ บริเวณหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม ซึ่งมีประเภทการแข่งขันแบ่งเป็น วิ่ง ฮาล์ฟมาราธอนระยะทาง 21 กิโลเมตร , วิ่งมินิมาราธอนระยะทาง 10.5 กิโลเมตร และ ฟันรัน เดินวิ่งระยะทาง 5 กิโลเมตร และยังมีประเภทแต่งกายแฟนซี โดยบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคัก และตลอดเส้นทางการแข่งขัน ผู้ร่วมกิจกรรมทุกคนได้สัมผัสความสวยงามของตัวเมืองอุดรธานี โดยเฉพาะสวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม ที่มีตัวเป็ดเหลืองขนาดใหญ่ อันเป็นสัญลักษณ์ของสันติภาพที่โด่งดังไปทั่วโลก ให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกอีกด้วย

วันที่เผยแพร่: 
Monday, May 13, 2019
จำนวนผู้เข้าชม: 237