อุดรธานีมาราธอนและเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ ฉลอง 121 ปี เมืองอุดรฯ

ขอเชิญชวนชาวอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียงร่วมแข่งขัน อุดรธานีมาราธอนและเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ ฉลอง 121 ปี

เมืองอุดรฯ ในวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2557 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

042-222356 ต่อ 134 หรือ 085-7478646 หรือที่http://www.udo.moph.gh.th/

จำนวนผู้เข้าชม: 1,168