ออกตรวจสอบความเรียบร้อยพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี

เช้าวันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. คณะกรรมการตรวจรับงาน/ช่างควบคุมงานพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี ออกตรวจสอบความเรียบร้อย และร่วมถ่ายภาพ ณ พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี
 
#พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี
#เทศบาลนครอุดรธานี
วันที่เผยแพร่: 
Thursday, September 24, 2020
จำนวนผู้เข้าชม: 11