อสม กับภารกิจสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

[ อสม. กับภารกิจสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ]
เนื่องจากช่วงนี้ของปีมักจะเป็นช่วงที่ยุงลายออกอาละวาด เพราะพื้นที่ต่าง ๆ มักจะมีน้ำขัง ซึ่งถือเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายชั้นดี ทำให้ความเสี่ยงในการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกมีมากขึ้นด้วย
แต่เทศบาลนครอุดรธานี ก็มีกองหนุนดี ๆ อย่างอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือที่เรารู้จักกันในนาม อสม. ที่ได้ทำหน้าที่เป็นเครือข่ายเฝ้าระวังโรคติดต่อในชุมชนซึ่งจะทำการสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชนและร่วมรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายด้วยหลัง 6 ป. ค่ะ
หลัก 6 ป. ที่ว่าก็ได้แก่
 
1. "ปิด" - ปิดภาชนะน้ำดื่มน้ำใช้ทุกชนิดให้มิดชิด เพื่อป้องกันยุงลายวางไข่
2. "เปลี่ยน" - หากเป็นภาชนะที่ไม่มีฝาปิดก็จะทำการเปลี่ยนน้ำในภาชนะนั้น ๆ ทุก ๆ 7 วัน เพื่อกำจัดไข่ของยุงลาย
3. "ปล่อย" - หากเป็นภาชนะที่มีขนาดใหญ่หรือสามารถปล่อยปลาได้ ก็ให้ปล่อยปลากินลูกน้ำ เช่น ปลาหางนกยูง เพื่อกินลูกน้ำยุงลาย
4. "ปรับปรุง" ได้แก่ การปรับปรุงสิ่งแวดล้อมบริเวณบ้านทั้งภายในและภายนอก ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เก็บ คว่ำ ทำลายภาชนะที่มีน้ำขัง
5. "ปฏิบัติ" คือ อสม. จะมีการสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายบ่อย ๆ 1 ครั้งต่อสัปดาห์ ซึ่งจะมีการสำรวจทุก ๆ วันศุกร์
6. "ประชาสัมพันธ์" อสม. จะช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชนได้มีความรู้ความเข้าใจในโรคไข้เลือดออกและรู้จักการกำจัดลูกน้ำยุงลายนั่นเองค่ะ
 
#นครอุดรmovement
#เทศบาลนครอุดรธานี
วันที่เผยแพร่: 
Thursday, July 30, 2020
จำนวนผู้เข้าชม: 36