อบรมสุขาภิบาลอาหาร โครงการสุขาภิบาลอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหาร 5 ม.ย.57

5 มิถุนายน 2557 เวลา 9.00 น. นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เป็นประธานการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสุขาภิบาลอาหาร โครงการสุขาภิบาลอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหาร ณ ห้องประชุมเวสสุวัณ ชั้น 3 อาคารเทศบาลนครอุดรธานี

จำนวนผู้เข้าชม: 1,787