ห้องสมุดประชาชนประกาศปิดบริการชั่วคราว

ห้องสมุดประชาชนประกาศปิดบริการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 - 12 เมษายน 2563
เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของไวรัส covid-19 ในกรณีที่ผู้ใช้บริการมีกำหนดส่งหนังสือในช่วงนี้ ห้องสมุดฯ จะยกเลิกค่าปรับ
วันที่เผยแพร่: 
Monday, March 23, 2020
จำนวนผู้เข้าชม: 23