สุขาภิบาลอาหาร : ภารกิจตรวจความสะอาดและสารปนเปื้อนในอาหารของเทศบาลนครอุดรธานี

           สุขาภิบาลอาหาร : ภารกิจตรวจความสะอาดและสารปนเปื้อนในอาหารของเทศบาลนครอุดรธานี ] คงปฏิเสธไม่ได้ว่าเรื่องของอาหารการกินนั้นเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพร่างกายของเราโดยตรง เพราะเราต้องรับประทานอาหารอยู่ทุกวัน ซึ่งต่อให้จะระมัดระวังและเลือกรับประทานอาหารที่สุขอนามัยแค่ไหนก็ยากที่จะรู้ว่าอาหารที่เรารับประทานไปนั้นผ่านขั้นตอนที่ถูกสุขอนามัยทุกขั้นตอนหรือไม่ ด้วยเหตุนี้ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครอุดรธานี จึงมีภารกิจสำคัญอีกหนึ่งอย่าง นั่นคือการตรวจสอบความสะอาดและสารปนเปื้อนในอาหาร ตามตลาดและสถานประกอบการจำหน่ายอาหารต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี

           โดยการตรวจความสะอาดในอาหารนั้นจะเป็นการตรวจหลาย ๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นการตรวจสารโคลิฟอร์ม การตรวจแบคทีเรียในอาหาร การตรวจสารฟอร์มาลีน การตรวจยาฆ่าแมลง การตรวจสารบอแร็กซ์ และสารเร่งเนื้อแดง โดยเจ้าหน้าที่นักวิชาการสุขาภิบาล จะลงพื้นที่เพื่อเก็บตัวอย่างอาหารที่ขายในสถานประกอบการต่าง ๆ แล้วทำการตรวจเบื้องต้น หากพบว่าอาหารจากสถานประกอบการที่ใดมีสารปนเปื้อนก็จะทำการเก็บตัวอย่างมาตรวจซ้ำ หากพบว่ายังมีสารปนเปื้อนอยู่ก็จะมีการส่งเรื่องไปที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี โดยในแต่ละปีนั้น เจ้าหน้าที่เทศบาลนครอุดรธานีจะทำการลงพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นตลาด ร้านอาหาร หรือแผงลอยขายอาหาร เพื่อตรวจอาหารทุกไตรมาส ส่วนที่โรงเรียนนั้นจะลงพื้นที่ในช่วงต้นเทอมของแต่ละปีการศึกษา นอกจากจะมีการลงพื้นที่ตรวจอาหารแล้ว ยังมีการอบรมผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลนครอุดรธานี เพื่อให้ความรู้และทำความเข้าใจเรื่องการจัดสถานที่จำหน่ายอาหารและการประกอบอาหารให้มีความเป็นระเบียบ สะอาด ใช้สารปรุงแต่งที่ปลอดภัย ในเขตเทศบาลนครอุดรธานีนั้นมีสถานประกอบการจำหน่ายอาหารอยู่พันกว่าแห่ง เป้าหมายของสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครอุดรธานี จึงเป็นการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการ และลงพื้นที่ตรวจความสะอาดและสารปนเปื้อนในอาหารให้ครบทั้งพันกว่าแห่ง เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค #นครอุดรmovement #เทศบาลนครอุดรธานี #สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครอุดรธานี

 

วันที่เผยแพร่: 
Monday, April 5, 2021
จำนวนผู้เข้าชม: 42