สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ อสม.เทศบาลนครอุดรธานี และโรงพยาบาลสาธารณสุขตำบล ปฏิบัติภารกิจพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในพื้นที่ชุมชนเขตเทศบาลนครอุดรธานี

กลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ อสม.เทศบาลนครอุดรธานี และโรงพยาบาลสาธารณสุขตำบล 
ปฏิบัติภารกิจพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในพื้นที่ชุมชนเขตเทศบาลนครอุดรธานี  หลังจากได้รับแจ้งไทม์ไลน์ของผู้ป่วยโควิด COVID-19 อ.เมืองอุดรธานี 
จาก...สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี โดยได้เข้าทำการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ที่ ชุมชนหนองบัว 6 ชุมชนเก่าจาน 5 ชุมชนโพธิ์ทอง 
และชุมชนคลองเจริญ 2 
วันที่เผยแพร่: 
Sunday, October 17, 2021
จำนวนผู้เข้าชม: 65