สรุปมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด COVID-19

ดร.หรั่ง-ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี ชี้แจง สรุปมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด COVID-19 เตรียมความพร้อมเปิดให้บริการถนนคนเดินเทศบาลนครอุดรธานี
 ในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดอุดรธานี (ศปก.อด.) ครั้งที่ 10/2565 วันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมคำชะโนด ชั้น 2 อาคาร 2 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี 
ดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี ร่วมการประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดอุดรธานี (ศปก.อด.) ครั้งที่ 10/2565 และได้ชี้แจง สรุปมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด COVID-19
 สำหรับผู้ประกอบการ และสำหรับประชาชน เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดให้บริการถนนคนเดินเทศบาลนครอุดรธานี ในวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 นี้ 
โดยมีนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยนายวันชัย จันทร์พร รอง ผวจ.อุดรธานี นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว รอง ผวจ.อุดรธานี 
นายจำรัส กังน้อย รอง ผวจ.อุดรธานี นายอุเทน หาแก้ว รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี , ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จ.อุดรธานี , 
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.อุดรธานี , ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี , โครงการชลประทานอุดรธานี , สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.อุดรธานี , 
สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.อุดรธานี , กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จ.อุดรธานี , ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานี และตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมประชุม
จำนวนผู้เข้าชม: 1,249