สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563

วันที่ 12 สิงหาคม ตรงกับวันแม่แห่งชาติ ปีนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563   ความว่า  "รักเอยรักลูก  แม่จึงปลูกคุณธรรมให้รักษา  รดความรักพรวนความดีมีเมตตา  ลูกเติบใหญ่แทนคุณค่าของแผ่นดิน"

วันที่เผยแพร่: 
Tuesday, August 11, 2020
จำนวนผู้เข้าชม: 92