สถานที่เลือกตั้งล่วงหน้า จังหวัดอุดรธานี ทั้ง 8 เขต

ถานที่เลือกตั้งล่วงหน้า ทั้ง 8 เขต 
ในวันที่ 17 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.

  • เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดอุดรธานี ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครอุดรธานี
  • เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดอุดรธานี ณ หอประชุมอำเภอเพ็ญ
  • เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดอุดรธานี ณ หอประชุมอำเภอบ้านดุง
  • เขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัดอุดรธานี ณ หอประชุมอำเภอหนองหาน
  • เขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดอุดรธานี ณ หอประชุมอำเภอศรีธาตุ
  • เขตเลือกตั้งที่ 6 จังหวัดอุดรธานี ณ หอประชุมอำเภอกุมภวาปี
  • เขตเลือกตั้งที่ 7 จังหวัดอุดรธานี ณ หอประชุมอำเภอหนองวัวซอ
  • เขตเลือกตั้งที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ณ หอประชุมอำเภอบ้านผือ

©️สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานี

วันที่เผยแพร่: 
Thursday, March 14, 2019
จำนวนผู้เข้าชม: 1,225