ศูนย์บริการสายด่วนเลือกตั้ง

 

20 ธันวาคม 2563 นี้ ชาวไทยก็จะได้ใช้สิทธิในการออกไปเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดกันแล้ว
สำหรับประชาชนที่ต้องการสอบถามข้อมูลเรื่องการเลือกตั้งท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ก็ได้เปิดให้บริการ  สายด่วน 1444 เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการติดต่อสอบถามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นได้ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. (ในวันเวลาราชการ) ค่ะ

ส่วนในกรณีที่ต้องการทราบข้อมูลที่มีความชัดเจนเกี่ยวกับข้อกฎหมายและแนวทางการปฏิบัติต่าง ๆ ที่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประชาชนสามารถฝากเบอร์โทรศัพท์หรือช่องทางการติดต่ออื่นไว้ได้ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะดำเนินการแจ้งข้อมูลในวันถัดไปค่ะ
นอกจากนี้หากประชาชนท่านใดต้องการติดต่อสอบถามนอกเวลาราชการ ก็สามารถสอบถามได้ทาง Fanpage Facebook สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารได้ตลอด 24 ชั่วโมงค่ะ

 

วันที่เผยแพร่: 
Wednesday, December 9, 2020
จำนวนผู้เข้าชม: 142