ศึกษาดูงานด้านระบบการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดสารเสพติด ณ โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายกิตติกร ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี และนายสุรศักดิ์ ภักดีไทย รองปลัดเทศบาลนครอุดรธานี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันโรคและภัยสุขภาพ เข้าร่วมศึกษาดูงานด้านระบบการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดสารเสพติด ณ โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ นำโดย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี และคณะ ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี เพื่อรับฟังการบรรยายสรุป จาก ดร.สุกัญญา กาญจนบัตร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี

วันที่เผยแพร่: 
Thursday, October 31, 2019
จำนวนผู้เข้าชม: 121