วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

         วันที่ 11 มกราคม 2563 ณ ลานอเนกประสงค์ หน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดในพิธีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
         โดยมี ดร.อิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี กล่าวรายงานว่า การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ได้ดำเนินการจัดมาเป็นประจำทุกปี โดยรัฐบาลได้ถือเอาวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม ของทุกปีเป็นวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 โดยปีนี้ จังหวัดอุดรธานีได้ดำเนินการจัดงานวันเด็กแห่งชาติร่วมกับเทศบาลนครอุดรธานี ซึ่งปีนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้มอบคำขวัญไว้ว่า “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย ” ให้เด็กรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีระเบียบวินัย ขยันขันแข็ง ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และเพื่อให้เด็กและเยาวชนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และได้แสดงออกในทางที่ถูกต้องเหมาะสม

         ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีหน่วยงานที่ให้ความอนุเคราะห์เข้าร่วมกิจกรรม การแสดงยุทโธปกรณ์ อาวุธรถถัง จากกรมทหารราบที่ 13 แสดงยุทโธปกรณ์และแสดงของชุดสุนัขตำรวจจาก กองกำกับการ4 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน การแสดงโชว์เครื่องบินร่อน จากชมรมกีฬาทางอากาศและการบินอินทรีย์อีสานอุดรธานี การแสดงเจ็ตสกี จากชมรมเจ็ตสกีจังหวัดอุดรธานี การบริการตัดผมฟรี จากโรงเรียนเสริมสวยชวนพิศ การแสดงโชว์รถจอมพลัง จากชมรมรถจอมพลังขับเคลื่อน 4 ล้อ อุดรธานี การมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนจากส่วนราชการจังหวัดอุดรธานี โดยนายปรีชา ชัยรัตน์ จำนวน 100 ทุนๆละ 2,000 บาท หน่วยงานข้าราชการทั้งภาครัฐและเอกชน 15 ทุนๆละ 2,000 บาท การตรวจสุขภาพปากและฟันจากกองแพทย์ เทศบาลนครอุดรธานี การสาธิตบรรเทาสาธารณภัย โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครอุดรธานี บริการอาหารและน้ำดื่มฟรีจากเหล่ากาชาด , ชมรมเทศบาลนครอุดรธานี ,ชมรมผู้สูงอายุโนนวัฒนา ,ชุมชนเขต 1 ,วัดมัชฌิมาวาส ,และหน่วยงานราชการ ,บริษัท,ห้างร้านในจังหวัดอุดรธานี ฯ และมีการประกวดวงดนตรีสตริง การประกวด Cover dance การแข่งขันฟุตบอลพลาสติกเด็กอายุไม่เกิน 12 ปี การประกวดวาดภาพระบายสี การแสดงดนตรีและการแสดงบนเวทีของเด็กและเยาวชนกิจกรรมการแข่งขันเกมส์พร้อมตอบปัญหาชิงรางวัล และผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้มอบเกียรติบัตรให้กับหน่วยงานและผู้สนับสนุนทุนการศึกษา สำหรับเด็กนักเรียน เรียนดี

วันที่เผยแพร่: 
Thursday, January 16, 2020
จำนวนผู้เข้าชม: 135