วันอังคารสวมผ้าไทย ใส่บาตรพระ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563

วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณถนนด้านหลังพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี สวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นำหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานจากหน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในจังหวัดอุดรธานี ใส่บาตรอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยมี นางวราพร ศิริประเสริฐ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี คณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน เทศบาลนครอุดรธานี เข้าร่วมใส่บาตร เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีให้คงอยู่คู่กับสังคมไทย ถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในรัชกาลที่ 9 และเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้วายชนม์จากเหตุการณ์โศกนาฏกรรมที่ห้างสรรพสินค้า Terminal 21 จังหวัดนครราชสีมา

วันที่เผยแพร่: 
Tuesday, February 11, 2020
จำนวนผู้เข้าชม: 28