วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องทุ่งศรีเมือง แกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นทารา คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ ดร.อิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เป็นประธานเปิดงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมี นางกนกอร ไชยมูล ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กล่าวรายงานว่า เนื่องด้วยวันที่ ๕ ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และถือเอาวันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาเป็นวันพ่อแห่งชาติ โดยจัดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๒๓ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งของผู้เป็นพ่อ ซึ่งเป็นผู้มีพระคุณ ที่มีบทบาทสำคัญต่อครอบครัวและสังคม สมควรที่ผู้เป็นลูกจะเคารพเทิดทูน ตอบแทนพระคุณด้วยความกตัญญู และสมควรที่สังคมจะยกย่องให้เกียรติรำลึกถึงผู้เป็นพ่อ โดยกำหนดให้ดอกพุทธรักษาเป็นสัญลักษณ์วันพ่อแห่งชาติ ในการจัดงานวันพ่อในครั้งนี้ เทศบาลนครอุดรธานี ได้จัดให้มีกิจกรรมดังนี้ นิทรรศการเทิดพระคุณพ่อ วีดีทัศน์เทิดพระเกียรติพระคุณพ่อ นักเรียนกล่าวสุนทรพจน์ เกี่ยวกับ “พระคุณพ่อ” การแสดงบนเวทีพิธีและมอบเกียรติบัตรพ่อดีเด่น ประจำปี 2562 จำนวน 179 ท่าน

วันที่เผยแพร่: 
Thursday, December 5, 2019
จำนวนผู้เข้าชม: 308