วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562

         วันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณลานพระบรมราชาอนุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี นำคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล คณะครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี พนักงานเทศบาลนครอุดรธานี เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ โดยมีการขึ้นวางพานดอกไม้สดถวายสักการะ ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานราชการทุกภาคส่วนในจังหวัดอุดรธานี ตามลำดับ จากนั้นประธานในพิธี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้ขึ้นวางดอกไม้สดถวายราชสักการะ ถวายความเคารพ และจุดธูป เทียนเครื่องทองน้อย พร้อมกล่าวคำถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ ๕ และอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2553 เห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอกำหนดให้วันที่ 18 มีนาคม ของทุกปีเป็น “วันท้องถิ่นไทย” เพื่อรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2548 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชนและเป็นการถือกำเนิดของการปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทย
         จากนั้น นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้ทำการมอบนโยบาย พร้อมปล่อยขบวนให้หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงาน หน่วยงาน และประชาชนทั่วไป ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ไปทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในจุดต่างๆ ได้แก่ การออกไปกวาดเก็บขยะบริเวณสนามทุ่งศรีเมือง ,การล้างทำความสะอาดและทาสี ริมฟุตบาท ถนนหน้าศาลากลาง ,การรดน้ำต้นไม้ ตกแต่งสวนไม้ดอก ไม้ประดับ บริเวณศาลหลักเมือง เพื่อให้จังหวัดอุดรธานีเป็นต้นแบบเมืองที่สวยงาม สะอาด และน่าอยู่ต่อไป

วันที่เผยแพร่: 
Monday, March 18, 2019
จำนวนผู้เข้าชม: 220