วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2563 (รอบแรก)

วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2563
สามารถรับได้ที่ โรงพยาบาลเทศบาลนครอุดรธานี
ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2563 (รอบแรก)
 
อีกหนึ่งโรคที่เราไม่ควรมองข้ามก็คือโรคไข้หวัดใหญ่นั่นเองค่ะ โรคไข้หวัดใหญ่นั้นจำแนกออกได้เป็น 3 ชนิด ได้แก่ ชนิดเอ บี และซี ซึ่งอาการเริ่มต้นจะเหมือนไข้หวัดทั่วไป แต่ในบางกรณีก็อาจจะรุนแรงจนทำให้เกิดอาการปอดอักเสบและอาจทำให้เสียชีวิตได้ แต่เราก็ยังป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ปีละ 1 ครั้งค่ะ ซึ่งกลุ่มเสี่ยงที่ควรได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ได้แก่
1. เด็กอายุ 6 เดือน – 2 ปี
2. หญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป
3. ผู้สูงอายุที่มี 65 ปีขึ้นไป
4. ผู้ป่วยโรคเลือดหรือภูมิคุ้มกันบกพร่อง
5. ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โรคปอด หอบหืด หัวใจ ไตวาย เบาหวาน หลอดเลือสมอง มะเร็งที่กำลังให้เคมีบำบัด
6. ผู้ป่วยพิการทางสมองที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
7. ผู้ที่น้ำหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไปหรือ BMI มากกว่า 35
 
#หากใครที่พบว่าตนเองหรือผู้ที่อยู่ในการดูแลของตนเองมีคุณสมบัติตามเกณฑ์นี้ สามารถมารับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ได้ที่โรงพยาบาลเทศบาลนครอุดรธานี รอบแรกจากวันนี้ จนถึง 30 มิถุนายน 2563 ได้เลยนะคะ
#ซึ่งกลุ่มเสี่ยงผู้ป่วยเรื้อรังจะสามารถมารับได้ในวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 08.30 น. – 12.00 น. และกลุ่มเสี่ยงอื่น ๆ สามารถมารับวัคซีนได้ในช่วงบ่ายวันพฤหัส เวลา 13.30 – 15.30 น. ค่ะ
 
สอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครอุดรธานี โทร. 064-4943046
วันที่เผยแพร่: 
Tuesday, June 16, 2020
จำนวนผู้เข้าชม: 70