ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบการดำเนินงาน ของสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลนครอุดรธานี

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. ที่ อาคารศูนย์กำจัดขยะติดเชื้อ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครอุดรธานี นายกิตติกร ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี พร้อมด้วยนายสุรศักดิ์ ภักดีไทย รองปลัดเทศบาลนครอุดรธานี นายดาวเรือง หากันได้ ผู้อำนวยการสำนักการช่าง และผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาภิบาล ผู้อำนวยการส่วนขยะมูลฝอยชุมชน ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครอุดรธานี สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี และท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี ร่วมต้อนรับรองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ นางสาวปรีญาพร สุวรรณเกษ และคณะ ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามตรวจสอบสถานการณ์การดำเนินงานของสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครอุดรธานี เพื่อบูรณาการหาแนวทางร่วมกันในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยของจังหวัดอุดรธานีอย่างยั่งยืนต่อไป

วันที่เผยแพร่: 
Tuesday, June 9, 2020
จำนวนผู้เข้าชม: 162