ลงพื้นที่สถานีขนส่งแห่งที่ 1 จังหวัดอุดรธานี เพื่อทำการประชาสัมพันธ์ และขอความร่วมมือ

เมื่อวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. ที่ สถานีขนส่งแห่งที่ 1 จังหวัดอุดรธานี นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี พร้อมด้วย นายกิตติกร ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี และสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครอุดรธานี กลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ลงพื้นที่สถานีขนส่งแห่งที่ 1 จังหวัดอุดรธานี เพื่อทำการประชาสัมพันธ์ และขอความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ ผู้โดยสาร ผู้ประกอบการ พ่อค้า แม่ค้า รถจักรยานยนต์รับจ้าง รถสามล้อรับจ้าง รถตู้ประจำทาง รถโดยสารประจำทาง ภายในสถานีขนส่งแห่งที่ 1 จังหวัดอุดรธานี ให้ตั้งจุดคัดกรองเพื่อวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ สวมหน้ากากอนามัย รักษาระยะห่างทางสังคม Social Distancing และหมั่นทำความสะอาดจุดสัมผัสต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

จำนวนผู้เข้าชม: 627