ลงพื้นที่สถานประกอบการ ติดตามมาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี ลงพื้นที่สถานประกอบการ ติดตามมาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตพื้นที่เทศบาลนครอุดรธานี 
วันที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 16.00 น. นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยนายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี  นางจุราภัส รูปดี ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครอุดรธานี  ลงพื้นที่สถานประกอบการ ร้านอาหาร  เพื่อตรวจติดตามมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดอุดรธานี   พบปะ ให้กำลังใจ และเน้นย้ำมาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กับผู้ประกอบการ  ร้านค้า ร้านอาหาร  ซึ่งทางจังหวัดอุดรธานี  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  และเทศบาลนครอุดรธานี  ได้ขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการ พนักงาน และประชาชนที่มารับประทานอาหาร หรือประชาชนที่เดินทางมายังสถานที่ที่ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สัญจรผ่าน  ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลนครอุดรธานี  ให้สังเกตอาการตนเอง เป็นระยะเวลา 14 วัน สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา  เว้นระยะห่างเมื่อเข้าไปในพื้นที่ชุมชน หากมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ เช่น ไข้ / มีประวัติไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส  หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หายใจลำบาก ให้รีบไปโรงพยาบาลเพื่อรับการตรวจรักษาทันที 
วันที่เผยแพร่: 
Monday, January 11, 2021
จำนวนผู้เข้าชม: 109