ลงพื้นที่วัดโพธิวราราม

เมื่อวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 16.30 น. ที่ วัดโพธิวราราม นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี พร้อมด้วยนายกิตติกร ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี และสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กลุ่มงานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน ลงพื้นที่วัดโพธิวราราม นมัสการเชิญเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ มัคนายกวัด ที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ประกอบด้วย วัดโพธิวราราม , วัดธรรมเสนา , วัดวิเวกบูรพาชัย , วัดจันทราทิพย์ , วัดอาจสุรวิหาร และวัดโนนโปร่งราษฎร์บูรณะ เพื่อขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามมาตรการเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมไวรัส COVID-19 และมติมหาเถรสมาคม เบื้องต้นเทศบาลนครอุดรธานีได้ทำการแจ้งว่าการประกอบพิธีทางศาสนา (งานศพ) ยังสามารถจัดได้ เพียงแต่ขอให้คณะสงฆ์ที่ประกอบพิธีรักษาระยะห่าง  ส่วนผู้มาร่วมงานนั่งห่างกันอย่างน้อย 1-2 เมตร อาหารจัดเลี้ยงในงาน หากเป็นไปได้ให้ห่อกลับบ้าน สวมหน้ากากอนามัย ใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ทำความสะอาดสังฆภัณฑ์ของวัด รวมถึงอัฐบริขารของพระสงฆ์ และพื้นที่บริเวณโดยรอบวัดให้สะอาดอยู่เสมอ

จำนวนผู้เข้าชม: 603