ลงพื้นที่ล้างทำความสะอาด พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ตลาดสดเทศบาล 1

วันที่ 25 มกราคม 2564 ที่ ตลาดสดเทศบาล 1 เทศบาลนครอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี พร้อมด้วยนายกิตติกร ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี นายตระกูล มณีกานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี  รองปลัดเทศบาลนครอุดรธานี  ผู้อำนวยการสำนักการช่าง ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลนครอุดรธานี  หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่เทศบาลนครอุดรธานี  ลงพื้นที่ล้างทำความสะอาด พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ  ตลาดสดเทศบาล 1 เทศบาลนครอุดรธานี  เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี มอบนโยบายการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   พร้อมด้วยนายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี  นายวรงค์ คลังเงิน ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี  นายอุเทน หาแก้ว รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  ร่วมกันล้างทำความสะอาดตลาดสดเทศบาล 1 จากสถานการณ์ปัจจุบันพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COMID-19) ในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นหลายจังหวัด   เพื่อเป็นการเตรียมการรับมือการระบาดดังกล่าว  โดยเฉพาะการประกอบกิจการตลาดและรถเร่จำหน่ายอาหาร  จึงจำเป็นต้องมีการรณรงค์สื่อสารความรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับการป้องกันให้แก่ผู้ประกอบการรวมถึงประชาชนในการปฏิบัติตามคำแนะนำต่างๆ  เพื่อความปลอดภัยทั้งตนเองและผู้อื่น จังหวัดอุดรธานีและเทศบาลนครอุดรธานี  จึงจัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้นเพื่อเป็นการทำความสะอาดตลาด ซึ่งเป็นแหล่งอาหารของประชาชน ให้ถูกสุขาภิบาล ให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค และเป็นแบบอย่างด้านสุขาภิบาลให้แก่ประชาชน

วันที่เผยแพร่: 
Tuesday, January 26, 2021
จำนวนผู้เข้าชม: 49