ลงพื้นที่มอบอุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและดวงตาจากสารคัดหลั่ง

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. ที่ โรงเรียนเทศบาล 8 ไทยรัฐวิทยา สังกัดเทศบาลนครอุดรธานี ดร.อิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี พร้อมด้วยนางวราพร ศิริประเสริฐ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี ลงพื้นที่มอบอุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและดวงตาจากสารคัดหลั่ง (Face Shield) ขนาดเล็ก สำหรับเด็ก ที่จัดทำโดยชมรมแม่บ้านเทศบาลนครอุดรธานี โดยมีนายศุภักดิ์ วรรณภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 8 ไทยรัฐวิทยา รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูรับมอบและส่งมอบให้กับเด็กๆ นักเรียน โรงเรียนเทศบาล 8 เป็นการต้อนรับการเปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 แบบวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) มาตรการป้องกันไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ที่แพร่ระบาดอยู่ทั่วโลกขณะนี้ ติดตามการเรียนการสอน การจัดห้องอเรียนแบบรักษาระยะห่าง (SOCIAL DISTANCE) อ่างล้างมือแบบไม่สัมผัส หรือจุดติดตั้งเจลแอลกอฮออล์ และสำรวจพื้นที่ของโรงเรียนร่วมกันเพื่อการพัฒนาให้เหมาะสมกับจำนวนนักเรียนต่อไป

วันที่เผยแพร่: 
Thursday, July 30, 2020
จำนวนผู้เข้าชม: 36