ลงพื้นที่ถนนศรีชมชื่น (บริเวณหลังเรือนจำกลางอุดรธานี) , ตลาดปรีชา , เซ็นเตอร์พ้อยท์ , ตลาดนัดรถไฟ , ศูนย์การค้ายูดี ทาวน์ และตลาดบ้านห้วย

เมื่อวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 18.00 น. นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนคนอุดรธานี พร้อมด้วย นายกิตติกร ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เจ้าหน้าที่สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักการศึกษา ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และเทศกิจ เทศบาลนครอุดรธานี ลงพื้นที่ถนนศรีชมชื่น (บริเวณหลังเรือนจำกลางอุดรธานี) , ตลาดปรีชา , เซ็นเตอร์พ้อยท์ , ตลาดนัดรถไฟ , ศูนย์การค้ายูดี ทาวน์ และตลาดบ้านห้วย เพื่อประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือ พ่อค้า แม่ค้า ร้านค้า ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร ให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือให้สะอาด ปรุงอาหารให้ถูกสุขอนามัย และให้จำหน่ายอาหารแบบนำกลับไปทานที่บ้าน จัดส่งถึงบ้าน ถ้าทานที่ร้านให้รักษาระยะห่าง Social Distancing จัดโต๊ะอาหารให้ห่างกันอย่างน้อย 1-2 เมตร เพื่อเฝ้าระวังเชื้อไวรัส COVID-19 จากการลงพื้นที่ จะเห็นได้ว่าผู้ประกอบการปฏิบัติตามเป็นอย่างดี
 
จำนวนผู้เข้าชม: 534