ลงพื้นที่ถนนประจักษ์ศิลปาคม ร้านค้าตลาด 5 แยก , ถนนนิตโย ร้านค้าหน้าตลาดเมืองทองเจริญศรี , ถนนเพาะนิยม ร้านอาหารข้างโรงพยาบาลอุดรธานี และถนนเทศา สวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม

เมื่อวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 18.00 น. นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี พร้อมด้วยนายกิตติกร ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี และสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ถนนประจักษ์ศิลปาคม ร้านค้าตลาด 5 แยก , ถนนนิตโย ร้านค้าหน้าตลาดเมืองทองเจริญศรี , ถนนเพาะนิยม ร้านอาหารข้างโรงพยาบาลอุดรธานี และถนนเทศา สวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม ขอความร่วมมือร้านอาหารให้ขายแบบซื้อกลับไปทานที่บ้าน หรือจัดโต๊ะนั่งรับประทานให้ห่างกันอย่างน้อย 1-2 เมตร ผู้ประกอบการ พ่อค่า แม่ค้า ให้สวมหน้ากากอยามัย และเทศบาลนครอุดรธานี ได้ปิดโซนเครื่องออกกำลังกายภายในสวนสาธารณหนองประจักษ์ เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมไวรัส COVID-19

จำนวนผู้เข้าชม: 570