ลงพื้นที่ตลาดสด ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี รณรงค์ให้ความรู้ประชาชน ป้องกันไวรัสโคโรน่า

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี และกลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครอุดรธานี ลงพื้นที่รณรงค์ให้ความรู้ประชาชนในการป้องกันโรคติดต่อในพื้นที่ตลาดสดและพื้นที่แออัด ณ ตลาดสดเทศบาล 1 โพศรี นครอุดรธานี เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ที่ทำให้เกิดโรคปอดอักเสบที่กำลังแพร่ระบาด ซึ่งในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ยังไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา จากนั้น...เวลา 16.30 น. นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี และกลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ลงพื้นที่ ณ ตลาดสดโพศรี และตลาดโรงเกลือ โดยเทศบาลนครอุดรธานีได้ร่วมเฝ้าระวังและป้องกันไวรัสโคโรนา จึงจัดให้มีเจ้าหน้าที่ออกให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อไวรัส จัดให้มีจุดบริการเจลล้างมือ และการแจกหน้ากากอนามัยให้กับพ่อค้า แม่ค้า และประชาชนที่กำลังจับจ่ายซื้อของภายในตลาดเพื่อเป็นการป้องกัน

วันที่เผยแพร่: 
Thursday, February 6, 2020
จำนวนผู้เข้าชม: 85