ลงพื้นที่ตลาดร่มขาว ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด COVID-19

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 8.00 น. ที่ สนามทุ่งศรีเมือง ตลาดร่มขาว ตลาดสดเทศบาล (ชั่วคราว)  นายกิตติกร ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี พร้อมด้วยนายสุรศักดิ์ ภักดีไทย รองปลัดเทศบาลนครอุดรธานี นางจุราภัส รูปดี ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี  เจ้าหน้าที่เทศกิจ  และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครอุดรธานี  ลงพื้นที่ตลาดร่มขาว ตลาดสดเทศบาล (ชั่วคราว) เพื่อให้คำแนะนำกับผู้ประกอบการ พ่อค้า แม่ค้า และประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยบริเวณตลาดร่มขาว  ให้รักษามาตรการด้านสาธารณสุข การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด COVID-19 ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดอุดรธานี  อย่างเคร่งครัด ได้แก่ การตรวจวัดอุณหภูมิ  สวมหน้ากากอนามัย/ผ้า  ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ พร้อมทั้งจัดระเบียบบริเวณตลาดร่มขาว  ตั้งร้านค้าให้ห่างกันอย่างน้อย 1-2 เมตร เพื่อรักษาระยะห่าง Social Distancing  ไม่ให้มีความแออัดจนเกินไป  ซึ่งพ่อค้า แม่ค้า ผู้ประกอบการ และประชาชนได้ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี และพร้อมปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

วันที่เผยแพร่: 
Monday, December 28, 2020
จำนวนผู้เข้าชม: 105